Vormgeving wijkkrant

Opmaak van de krant voor de Reitdiepwijk, die 2 tot 3 keer per jaar verschijnt.